Een overactieve blaas hoort niet automatisch bij het ouder worden
A A A

Klachten


Bij een overactieve blaas horen de volgende klachten:  
  • Opeens heel nodig moeten plassen en het moeilijk kunnen ophouden.
  • Heel vaak moeten plassen (meer dan 8 keer per 24 uur).

Mogelijk in combinatie met:
  • Ongewild urineverlies doordat de wc niet op tijd bereikt wordt.
  • 's Nachts 1 of meerdere keren wakker worden om te plassen.

U hoeft zich niet te schamen
Veel vrouwen en mannen met een overactieve blaas vinden het moeilijk om daarover te praten. Ze proberen hun klachten verborgen te houden en richten daarom hun leven meer en meer in rondom hun klachten. Zo voelen ze zich alleen veilig als er een wc in de buurt is, gaan minder drinken, dragen incontinentiemateriaal en gaan minder vaak het huis uit. Dat is jammer, want deze aanpassingen hebben een negatieve invloed op het levensgeluk. Bovendien blijven ze vanuit schaamte vaak te lang onnodig doorlopen met hun klachten. De onjuiste opvatting dat het nou eenmaal hoort bij het ouder worden, speelt daarbij een rol.  

  plastest

Voor een overactieve blaas hoeft u zich niet te schamen. De klachten hebben een lichamelijke oorzaak en in Nederland heeft zelfs bijna een miljoen mensen er last van. U bent dus zeker niet de enige.

Bespreek uw probleem met uw arts
De overactieve blaas is een lichamelijke aandoening die goed te behandelen is. Begin er dus mee om uw klachten bespreekbaar te maken met bijvoorbeeld uw arts .

Klik hier voor meer informatie over de behandeling van overactieve blaas.

Herkent u een of meerdere van de klachten, die hiernaast staan vermeld? Doe dan de:
 
  plastest